کانون رسانه پویا در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود. در آغاز، فعالیتهای کانون محدود و منحصر به پرتال و سیستم پیام کوتاه برای مشتریان خاص و همچنین اجرای تبلیغات محیطی ( اتوبوس ) بود . در سال 93 با آغاز رویکرد جدید رسانه پویا در امر گرافیک دیزاین حرفه ای این کانون برآن شد که به طور بسیار تخصصی گامهای مهمی را در این راه بردارد زیرا کانون رسانه پویا بر این اعتقاد است که در دنیای امروز ، طراحی گرافیک هنری کاربردی است که ضمن بهره گیری از آمیزش ایده ها با تصاویر و واژه ها با اکثر شاخه های هنر مانند نقاشی ، عکاسی ، مجسمه سازی و سایر هنرهای مفهومی در ارتباط بوده و با علوم مختلفی مانند جامعه شناسی ، روانشناسی ، اصول بازاریابی و و حتی فلسفه پیوند عمیقی دارد طراحی گرافیک می تواند با توجه به ظرفیتهای بالای خود در استفاده از تصویر و فرمهای بصری پالایش یافته ابزاری مهم در جریان سازی یک نظام جذب مخاطب بوده و در ایجاد سلیقه جمعی وسمت دهی ذهن مخاطبان به سوی استفاده از یک محصول یا تفکر خاص ایفای نقش کند.

امید است که بتوانیم در اعتلای نگرش جدید در گرافیک تجاری ایران هر روز پررنگ تر و پربارتر ایفای نقش کنیم.